FAQ

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is het nut van de app?
De miLo app is een transmurale app waarmee zorgverleners in de 1e en 2e lijn elkaar makkelijker vinden en bereiken, ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking. De app en de bijbehorende website (www.milo-werkafspraken.nl) vormen het informatieplatform hiervoor.

Wat kunt u als deelnemer met de app?
Met de app vindt en bereikt u andere zorgverleners in de regio eenvoudig. Naast onderlinge contactinformatie en specialismen – de 'wie-is-wie' functie – vind je in de app ook regionale transmurale afspraken (RTA) en andere informatie, zoals de scholingsagenda, nieuws en de Zorgbedwijzer. Met het persoonlijke account vult u de openbare contactgegevens aan met bv. een direct telefoonnummer en specialisme. 

Welke organisaties doen mee?
De volgende zorgorganisaties nemen deel aan de miLo app:

 • Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Huisartsen Coöperatie Midden-Limburg Oost U.A.
 • Meditta Holding B.V.

Wie zit er achter de miLo app?
De miLo app is een cadeau aan de regio Midden-Limburg oost (miLo), aangeboden door de Uitvlucht-organisatie tijdens een tweejaarlijkse conferentie in 2015. Sinds 1 december 2021 beheert het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) de app en verzorgt MCC het projectbeheer in deze regio. Leverancier van de app is MDL App Solutions. Dit bedrijf voorziet al meer dan 30 regio’s van een transmurale app waarmee de regionale samenwerking tussen zorgverleners wordt bevorderd.

ZorgVinder: gebruikersvoorwaarden

ZorgVinder is een snel en handig hulpmiddel voor verwijzers om zorg in de omgeving van de patiënt te vinden. Het is een gezamenlijk initiatief van de MCC's Omnes en Milo, en Meditta in samenwerking met de GGZ in Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. 

Een aantal voorwaarden zijn van toepassing om uw organisatie weer te geven in de Zorgvinder:

 • Zorgvuldige omgang met het aan u verstrekte account (verkregen accountgegevens worden niet aan derden verstrekt).
 • Voorkomen van niet-geautoriseerd gebruik door derden (bijv. bij gebruik van een gedeelde computer of tablet).
 • Gebruik van gegevens uitsluitend waarvoor deze zijn bestemd.
 • De accounthouder houdt de eigen gegevens actueel, door deze tenminste jaarlijks te controleren en indien nodig te updaten. Wanneer de accounthouder constateert dat de gegevens niet langer up-to-date zijn, worden deze zo snel mogelijk gecorrigeerd. U bepaalt zelf wat u deelt. Klik hier voor een instructie om uw gegevens aan te passen.
 • Wanneer de accounthouder een verzoek via e-mail ontvangt om de gegevens in het systeem te verifiëren, voert de accounthouder een controle uit en waar nodig correcties.
 • Wanneer blijkt dat de gegevens niet volgens afspraak worden bijgehouden, ontvangt de accounthouder een bericht om dit binnen 2 weken alsnog te doen. Gebeurt dit alsnog niet, dan kan door de beheerder worden besloten het account te verwijderen.
 • Indien in ZorgVinder geplaatste gegevens of informatie opzettelijk ingevoerde onjuistheden bevatten, kan de beheerder overgaan tot het verwijderen van de gegevens en het ontzeggen van de toegang tot het account.

Disclaimer:

 • Uw gegevens worden door ons volgens de regels van de AVG verwerkt en beheerd. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld, en uitsluitend gebruikt om uw account te beheren.
 • De lijst met organisaties en zorgverleners die zijn opgenomen in ZorgVinder is zorgvuldig samengesteld, en gegevens worden door in ZorgVinder opgenomen organisaties/zorgverleners zelf actueel gehouden. ZorgVinder wordt door MCC Omnes, MCC MiLo en Meditta gefaciliteerd en beschikbaar gemaakt voor hun adherentiegebied. MCC Omnes, MCC Milo en Meditta zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de getoonde gegevens, of de kwaliteit van de zorgverlening van opgenomen organisaties/zorgverleners in ZorgVinder.

Uitleg Begrippen:

ZorgVinder: Applicatie waarin verwijzers GGZ zorg in de omgeving van hun patiënt kunnen zoeken

Accounthouder: Werknemer van de organisatie die de informatie op ZorgVinder app beheert

Gebruiker: Zorgzoeker / verwijzer

Beheerder: Organisatie die ZorgVinder app beheert

 

ZorgVinder: handleiding bijwerken organisatieprofiel

Klik hier voor de handleiding om uw eigen organisatiesprofiel bij te werken.

 

De app (MiLo werkafspraken) is gratis te downloaden in de App Store (voor iOS apparaten) en Play Store (voor Android toestellen). 

U krijgt een uitnodiging voor de miLo app.

Indien u nog niet bekend bent bij MCC miLo. Stuur dan een email aan: info@mcc-milo.nl met uw vraag of verzoek om een account voor de app.

Als u een gerechtigd gebruiker bent, maakt het MCC een account voor u aan en ontvangt u via email, een link waarmee u het account kunt activeren. Nadat u met de voorwaarden akkoord bent gegaan ontvangt u de inloggegevens. 

Daarna kunt u:
•    uw gegevens en foto in het 'Wie-is-wie boek' aanvullen via de knop ‘bewerk gegevens’.


Beheer wachtwoord
Bij het wijzigen van een wachtwoord kunt u dit aanpassen bij: ‘Instellingen – Verander wachtwoord’.
Mocht u het wachtwoord vergeten zijn dan kunt u bij: ‘Instellingen – Log in’ een nieuw wachtwoord aanmaken.

Een RTA is een samenwerkingsafspraak tussen huisarts en specialist gebaseerd op bestaande landelijke richtlijnen, zoals NHG- standaarden, specialistische richtlijnen, landelijke transmurale afspraken (LTA’s) en landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA’s). Een RTA geeft een vertaling van de landelijke richtlijnen naar de regionale situatie.

Een RTA kan verschillende onderdelen van het zorgproces beschrijven zoals: diagnostische aanvragen/diagnostiek, bepaalde (be-)handelingen en/of chronische zorg en nazorg. Een RTA kan ook gaan over het afstemmen van beleid of over de relatie met chronische zorgprogramma’s. 

U werkt bij een zorgorganisatie die meedoet. Welke gegevens van u zijn zichtbaar?
U krijgt een persoonlijk account waarin een aantal contactgegevens alvast ingevuld zijn. Deze gegevens zijn aan te vullen met bv. een direct telefoonnummer, foto etc.. U bepaalt dus zelf wat u deelt. Uiteraard bevordert het onze onderlinge samenwerking het beste als de informatie die we met elkaar delen, actueel en volledig is.

Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?
miLo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en app. Draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van de website en app te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

miLo zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en app.

In het geval van het gebruik van een smoelenboek (Wie is wie) zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.