FAQ

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is het nut van de app?
De miLo app is een transmurale app waarmee zorgverleners in de 1e en 2e lijn elkaar makkelijker vinden en bereiken, ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking. De app en de bijbehorende website (www.milo-werkafspraken.nl) vormen het informatieplatform hiervoor.

Wat kunt u als deelnemer met de app?
Met de app vindt en bereikt u andere zorgverleners in de regio eenvoudig. Naast onderlinge contactinformatie en specialismen – de 'wie-is-wie' functie – vind je in de app ook regionale transmurale afspraken (RTA) en andere informatie, zoals de scholingsagenda, nieuws en de Zorgbedwijzer. Met het persoonlijke account vult u de openbare contactgegevens aan met bv. een direct telefoonnummer en specialisme. 

Welke organisaties doen mee?
De volgende zorgorganisaties nemen deel aan de miLo app:

  • Laurentius Ziekenhuis Roermond
  • Huisartsen Coöperatie Midden-Limburg Oost U.A.
  • Meditta Holding B.V.

Wie zit er achter de miLo app?
De miLo app is een cadeau aan de regio Midden-Limburg oost (miLo), aangeboden door de Uitvlucht-organisatie tijdens een tweejaarlijkse conferentie in 2015. Sinds 1 december 2021 beheert het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) de app en verzorgt MCC het projectbeheer in deze regio. Leverancier van de app is MDL App Solutions. Dit bedrijf voorziet al meer dan 30 regio’s van een transmurale app waarmee de regionale samenwerking tussen zorgverleners wordt bevorderd.

De app (MiLo werkafspraken) is gratis te downloaden in de App Store (voor iOS apparaten) en Play Store (voor Android toestellen). 

U krijgt een uitnodiging voor de miLo app.

Indien u nog niet bekend bent bij MCC miLo. Stuur dan een email aan: info@mcc-milo.nl met uw vraag of verzoek om een account voor de app.

Als u een gerechtigd gebruiker bent, maakt het MCC een account voor u aan en ontvangt u via email, een link waarmee u het account kunt activeren. Nadat u met de voorwaarden akkoord bent gegaan ontvangt u de inloggegevens. 

Daarna kunt u:
•    uw gegevens en foto in het 'Wie-is-wie boek' aanvullen via de knop ‘bewerk gegevens’.


Beheer wachtwoord
Bij het wijzigen van een wachtwoord kunt u dit aanpassen bij: ‘Instellingen – Verander wachtwoord’.
Mocht u het wachtwoord vergeten zijn dan kunt u bij: ‘Instellingen – Log in’ een nieuw wachtwoord aanmaken.

Een RTA is een samenwerkingsafspraak tussen huisarts en specialist gebaseerd op bestaande landelijke richtlijnen, zoals NHG- standaarden, specialistische richtlijnen, landelijke transmurale afspraken (LTA’s) en landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA’s). Een RTA geeft een vertaling van de landelijke richtlijnen naar de regionale situatie.

Een RTA kan verschillende onderdelen van het zorgproces beschrijven zoals: diagnostische aanvragen/diagnostiek, bepaalde (be-)handelingen en/of chronische zorg en nazorg. Een RTA kan ook gaan over het afstemmen van beleid of over de relatie met chronische zorgprogramma’s. 

U werkt bij een zorgorganisatie die meedoet. Welke gegevens van u zijn zichtbaar?
U krijgt een persoonlijk account waarin een aantal contactgegevens alvast ingevuld zijn. Deze gegevens zijn aan te vullen met bv. een direct telefoonnummer, foto etc.. U bepaalt dus zelf wat u deelt. Uiteraard bevordert het onze onderlinge samenwerking het beste als de informatie die we met elkaar delen, actueel en volledig is.

Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?
miLo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en app. Draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van de website en app te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

miLo zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en app.

In het geval van het gebruik van een smoelenboek (Wie is wie) zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.