Nieuwsbrief MCC MiLo september 2021

Mutaties medisch specialisten

Met ingang van 1 september is de samenstelling van het stafbestuur van het Laurentius Ziekenhuis:

dhr. R.J.A.B. Mulder (Robertjan), gynaecoloog
mw. dr. S.A.F. Fransen (Sofie), chirurg
dhr. dr. J.E. de Vries (Johan), klinisch chemicus
dhr. dr. D.J.A.J. Oerlemans (Dennis), uroloog

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

Nieuw:

Rutger Schols, plastisch chirurg

Ashvin Boeddha, chef de clinique Orthopedie

Vertrokken:

Ed Gonera, neuroloog

Andrzej Piatkowski, plastisch chirurg

 

 

Wist u dat u bij de nefrologen van het Laurentius ziekenhuis een digitale consultatie kunt aanvragen, het zogenaamde meekijkconsult? U vindt dit in ZorgDomein via: Interne geneeskunde à nefrologische aandoeningen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord. Het consult gaat niet af van het eigen risico van de patiënt.

Meer details over de aanvraagcriteria kunt u in de MCC MiLo app vinden. Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via info@mcc-milo.nl

 

NIEUW: het aanvragen van de benodigde bepalingen kan gemakkelijk door in ZorgDomein (labdiagnostiek) het pakket: Meekijkconsult telenefrologie, aan te vinken. De juiste labbepalingen worden dan automatisch geselecteerd.

 

Vriendelijke reminder: gelieve eraan te denken om bij een ZorgDomein verwijzing de volgende gegevens te vermelden:

  • Zijde ( links of rechts) klachten
  • Waar en welke beeldvorming indien elders verricht
  • Volledige patiëntgegevens

Als onze polikliniekmedewerkers deze gegevens niet telefonisch hoeven te achterhalen, dan kunnen we patiënten sneller verder helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

In verband met het vertrek van een commissielid zijn we op zoek naar een huisarts die lid wil worden van de geneesmiddelcommissie.

De multidisciplinaire, ziekenhuisoverstijgende commissie heeft als doelstelling het bevorderen van een doelmatige geneesmiddelenvoorziening in het LZR en de regio. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de introducties van nieuwe (dure) geneesmiddelen. Ook  wordt het gebruik van niet-formularium geneesmiddelen en dure geneesmiddelen regelmatig geëvalueerd. Bij de toetsing van nieuwe geneesmiddelen worden zoveel mogelijk aspecten meegenomen, zoals de meerwaarde/kwaliteit van leven voor de patiënt, vergelijking met andere middelen voor dezelfde indicatie, financiële aspecten, scholing en eventuele benodigde voorzieningen. De commissie vergadert elke 2 maanden op de 3e donderdag 12:30 tot 13:30 uur.

Voor meer inhoudelijke informatie kan contact opgenomen worden met Nathalie Drabbe, ziekenhuisapotheker (nathalie.drabbe@lzr.nl 0475-382575) of Esther Geelen, poliklinisch apotheker (esther.geelen@lzr.nl 0475-383044)

 

Door functies elders en pensionering zijn er enkele plekken vrij gekomen in de bestaande transmurale intervisiegroepen. U heeft allen een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. Als MCC ondersteunen we dit initiatief van harte.