Nieuwsbrief MCC MiLo oktober 2021

  • Huisartsenpraktijk Berger is per 1 juli jl. overgenomen door huisartsen Kuiper en Laros. De nieuwe naam is huisartsenpunt Grathem
  • Huisartsenpraktijk Habets is per 1 oktober jl. overgenomen door Martine Ickenroth
  • Collega Korthals uit Koningsbosch gaat per 1 januari 2022 stoppen
  • Edwin Schothorst, poliklinisch apotheker
  • Judith Stoffers en Noortje Zelis, internisten-acute geneeskunde, zij werken vooral op de SEH
  • Wim Levens, waarnemend uroloog

Onlangs heb ik de collega huisartsen op de ALV van de HaCo MiLo weer bijgepraat over het reilen en zeilen binnen het MCC. Fijn om te zien dat jullie allemaal enthousiast zijn! Zelf ben ik nog zoekende naar de goede modus hierin dus collegae, feedback is welkom! 

Het doel is dat ik mijn achterban, jullie, op de hoogte houd van wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar vooral ook (opbouwende) kritiek ophaal. En dat jullie meedenken, niet alleen in afrondende fases maar ook in de embryonale fases. Dus blijf ons vooral voeden 😉

Een van de opmerkingen die in de vergadering viel is mij bijgebleven en ik dacht: toch maar een bericht in de volgende nieuwsbrief: “het lijkt wel of jullie projecten zoeken”. Dat is niet het geval, we staan eerder op de rem. Wel proberen we in alle projecten die (soms buiten ons om) lopen structuur te brengen, te faciliteren, te coördineren, de goede mensen bij elkaar te brengen en eventueel ook onderling op mekaar af te stemmen. Ons doel is het voor iedereen in de eerste en tweede lijn makkelijker te maken, het voor de patiënt makkelijker te maken en dus vooral ook goede projecten tot een goede uitvoering laten komen!

Via het zorgverlenersportaal (https://zorgverleners.lzr.nl) van het Laurentius Ziekenhuis kunnen gemakkelijk bloed- en röntgenuitslagen van een patiënt opgezocht worden als deze nog niet bij u bekend zijn. Bijvoorbeeld doordat het aangevraagd is door een specialist of als de uitslag naar de verkeerde huisarts is gestuurd. Ook kan het zijn dat u deze informatie nodig heeft op de Spoedpost.

Voor toegang tot het portaal moet een gebruikersovereenkomst aangevraagd worden bij het LZR. Dit kan voor zowel huisarts als waarnemer, HIDHA, AIOS, POH-S en VS.  Een waarnemer kan toegang krijgen tot de informatie van de patiënten van een praktijk als hij/zij hier langdurig waarneemt. Voor de AIOS vraagt u aan voor de duur van de stage in uw praktijk.  Als gevestigd huisarts kunt u ook toegang aanvragen tot de patiënten van een praktijk waar u regelmatig voor waarneemt bij vakanties e.d.

Op de Spoedpost (https://zorgverleners-hap.lzr.nl) krijgt eenieder toegang tot de gegevens van alle patiënten uit de regio. 

Het aanvraagformulier is te vinden in de Milo-app onder werkafspraken, algemeen. Op het formulier moet dus ingevuld worden 'toegang tot zorgverlenersportaal'; 'AD-Windows' en 'EPD' zijn niet van toepassing. Denk eraan het pasnummer van de UZI-pas in te vullen, de pas moet gekoppeld worden!

Het ingevulde formulier beveiligd mailen naar Kernteam.informatiebeveiliging@lzr.nl