Nieuwsbrief MCC MiLo november 2021

  • Per 1 december gaat Joost Joziasse met pensioen.
  • Met ingang van 1 december start Jasper Stevens als opvolger van Joost Joziasse.
  • Per 1 januari 2022 wordt de formatie van Praktijk Centrum Swalmen uitgebreid met Marieke van Gilst.
  • Met ingang van 1 november is Özlem Tapirdamaz begonnen als SEH-arts. Zij was hiervoor al werkzaam als waarnemer.

Het is voor patiënten belangrijk om vroegtijdig te bespreken wat ze juist wel of juist niet willen, zowel met hun arts als met familie en vrienden. Hiervoor is het huisbezoek een mogelijkheid. Klik hier en download de folder. Met een (wijk)verpleegkundige kan de patiënt en zijn/haar naaste(n) in gesprek over wat de patiënt bezighoudt, wat de wensen zijn, welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden en hoe deze aangevraagd kan worden.

De huisbezoeken kunnen aangevraagd worden door de huisarts, specialist of verpleegkundige van de afdeling/poli. De patiënt dient dan aangemeld te worden bij een thuiszorgorganisatie naar keuze. Patiënten kunnen ook zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.  Na aanvraag neemt de (wijk)verpleegkundige binnen 5 werkdagen na aanmelding telefonisch contact op met de patiënt om een afspraak te maken voor het huisbezoek. De kosten lopen via de zorgverzekeraar of via het Persoons Gebonden Budget.

Het grootste deel van de longzorg vindt in de 1ste lijn plaats. Landelijk worden 30.000 mensen opgenomen uit deze 1ste lijn voor een longaanval. Allemaal, al dan niet tijdelijk, in behandeling in de 2de lijn.  Er bleek regionaal behoefte aan betere afstemming in de samenwerking rondom deze patiënten. We werken nu vaak parallel. Er is behoeft aan een vloeiende, seriële samenwerking. 
 
Een regionale werkgroep is hiermee aan de slag gegaan: met kortere lijnen, zonder schotten en een goede informatieoverdracht. Het doel is om de expertise van de 2de lijn optimaal in te zetten om de huisarts en POH te ondersteunen, en de samenwerking zo te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan digitale ondersteuning bij zelfzorg, het eventueel delen van digitale patiënteninformatie, een adviespoli voor eenmalige inkaarting, een longaanvalplan voor exacerbaties en afschalen bij stabiliteit. Om dit te bereiken wordt een gezamenlijk zorgpad ingericht met samenwerkingsafspraken over diagnostiek, consultatie en verwijzen/terugverwijzen. 

Een belangrijk element bij de COPD-zorg is de proactieve zorgplanning of Advanced Care Planning (ACP). Mede door de actualiteit van de pandemie, is er (nog meer) een urgentie om de proactieve zorgplanning goed in te richten. Als de gezondheid van een patiënt met COVID-19 ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners - vaak met spoed - weten wat de behandelwensen en -grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? Onlangs is ook hiervoor een regionale projectgroep gestart, met als focus de afstemming tussen zorgverleners en de digitale/ICT ondersteuning hierbij.