Nieuwsbrief MCC MiLo mei 2022

Nieuw per 1 mei:

  • Renée Killaars, plastisch chirurg


Vertrek per 1 mei:

  • Sigrid Cleef, SEH-arts. Wel zal zij incidenteel nog werkzaam zijn in het LZR
  • Fleur Nooteboom, intensivist, gaat per 22 mei met pensioen

Mag ik mij even voorstellen: ik ben Karin Hermans en ben per 1 mei 2022 aangenomen bij MCC-MiLo om de secretariaatsfunctie in te gaan vullen. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een bijdrage te kunnen leveren om ’t MCC MiLo nog beter op de kaart te zetten.
Naast deze nieuwe uitdaging ben ik werkzaam in het Laurentius Ziekenhuis bij het secretariaat zorgmanagement

Siska Boorsma stelt zich aan u voor, als u het goede antwoord weet op onderstaande vraag:

U ziet uw patiënte mevrouw H., 78 jaar, voor haar jaarlijkse DM II controle. Patiënte heeft een status na onderbeensamputatie. De urine toonde tot nu een een alb/ kreat ratio van rond de 6. Ze gebruikt reeds een ACEi. Bij de controle toont nu een alb/kreat ratio van 35. De bloeddruk is 125/85. Het HBa1c is 63. 
 
Wat doet u:
1. U verwijst patiënte met spoed naar de nefroloog
2. U verhoogt de ACEi
3. U sluit een UWI uit en schrijft nadien een telenefrologie/ meedenkconsult uit
4. U probeert de DM regulatie te verbeteren door verhoging van de insuline.
 

Machtigen waarnemend huisarts voor verwijzen of aanvragen

Als een huisarts niet bekend is bij de ontvangende instelling, kan er geen digitale terugkoppeling gedaan worden naar deze huisarts. Dit betreft meestal praktijken waar een waarnemende huisarts werkzaam is. Bij een nieuwe huisarts is het van belang dat er een aanpassing wordt gedaan in het profiel van de huisartsenpraktijk in ZorgDomein.

Zie ook de handleiding van ZorgDomein.

Een transmurale werkgroep is bezig met het maken van werkafspraken voor de regionale COPD-zorg. Het doel is om de samenwerking rondom de COPD-patiënt beter te stroomlijnen, korte lijnen te creëren en een vlottere informatieoverdracht tot stand te brengen. Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt aan: ondersteuning van de huisarts door het inrichten van diverse consultatiemogelijkheden, aan gezamenlijke werkafspraken, een gezamenlijk individueel zorgplan en het inrichten van digitale overdracht.

Ik ben Ellen van der Velden en sinds 2021 werk ik als verpleegkundig specialist (VS) bij Norg en Norg-Schulpen, huisartsen. Die baan combineer ik met een baan als VS bij de ambulancezorg (sinds 1996). Verpleegkundig specialist is een relatief nieuw beroep in de zorg. Met de inzet van de VS worden taken van de huisartsen en medisch specialisten in de zorg overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. In Nederland zijn meer dan 3000 VS-en werkzaam en dit aantal groeit. De bevoegdheden van een VS zijn bij wet geregeld. Omdat niet elke VS dezelfde vooropleiding heeft, zijn ook niet zijn/haar taken vaststaand en worden deze samen met de huisarts vastgelegd. De huisarts en VS werken nauw samen en handelingen zijn afgestemd met de huisarts.

Als VS binnen de huisartsenpraktijk houd ik zelfstandig spreekuur, ben ik bekwaam en bevoegd om zelfstandig te diagnosticeren, te verwijzen, medicatie te initiëren en voor te schrijven.
Mijn specialiteiten zijn: hartfalen, ACS, pneumonie, bewegingsapparaat en (kleine)traumatologie. Ook (spoed)visites behoren tot mijn taken. Daarbij bezoek ik afwisselend met de huisarts onder meer palliatieve patiënten. Samen met de patiënt probeer ik te zoeken naar een oplossing die het meest passend is bij de persoon zelf en maak ik gebruik van shared decision making.
Binnen de praktijk verzorg ik scholing aan collega’s zoals BLS-scholing, bevoegd en bekwaam houden van doktersassistenten/poh-agz. Ook neem ik deel aan projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, momenteel het Project Pluspraktijken voor doelmatige zorg.