Nieuwsbrief MCC miLo mei 2021

 • Nieuw werkzaam in het LZR:
  - Charlotte Verberne, chef de clinique Chirurgie
  - Benedict Sars, chef de clinique Interne Geneeskunde
  - Jochen Jansen, anesthesioloog
  - Femke Deelen, chef de clinique Interne Geneeskunde
  - Anne Zwietering, internist Ouderengeneeskunde
 • Niet langer werkzaam in het LZR:
  - Aukje van de Ven, chef de clinique Interne Geneeskunde

Donderdag 22 april jl. is de nieuwe versie van de MCC miLo app live gegaan. In de app vindt u een smoelenboek met contactgegevens van alle artsen in de regio, alle regionale transmurale werkafspraken, een zorgbedwijzer, informatie over scholingen en nieuws.
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen om in te loggen bij uw account, neem dan contact op met ons, via info@mcc-milo.nl. Voor degenen die de app vóór deze nieuwe release gebruikten, geldt ook dat ze opnieuw moeten inloggen; helaas was het niet mogelijk om de oude accounts om te zetten, met excuses voor dit ongemak.
 
Telefoonnummers voor intercollegiaal overleg
In de app staan ook de overleglijnen van huisartsen en specialisten. U kunt dit terugvinden bij de sectie 'Wie is wie’. Deze gegevens willen wij uiteraard ook up-to-date houden!

Vragen of suggesties: stel ze aan ons via:
info@mcc-milo.nl of kijk naar de FAQ op onze website: https://milo-werkafspraken.nl/

Per 12 april 2021 zijn taken en werkzaamheden bij De Zorggroep gebundeld en processen efficiënter ingericht. De naam Medisch Secretariaat vervalt en de medewerkers gaan werken in twee aparte teams binnen de sector Expertise (voorheen Expertise Behandel Centrum – Geriatrische Revalidatiezorg): het team Cliëntsupport Expertise en het team Secretariaat Behandelteams.

Alle contactgegevens en de beschrijving van taken waarvoor u de beide teams kunt benaderen staan in de MCC miLo app, bij Werkafspraken - Ouderengeneeskunde.

Als een patiënt in het ziekenhuis opgenomen is geweest, heeft er dikwijls een aanpassing in de medicatie plaatsgevonden. Het is belangrijk om dan ook het medicatieoverzicht in het HIS te actualiseren. Hiertoe krijgt de huisarts vanuit het LZR een papieren medicatie-overdracht.
Samen met de CMIO’s en de apotheker LZR zijn de mogelijkheden onderzocht om het AMO
digitaal / geautomatiseerd te versturen; dit bleek helaas niet mogelijk met de huidige software.
Er wordt hard gewerkt om het papieren bericht zo actueel mogelijk (dus mét de laatste wijzigingen voor ontslag), maar toch ook zo snel mogelijk naar de huisarts te versturen. In de praktijk zullen de wijzigingen handmatig in het medicatieoverzicht in het HIS verwerkt moeten worden.

Hoe houd ik het medicatieoverzicht van mijn patiënt actueel?
Wat zijn de mogelijkheden voor controle en actualisering van het medicatieoverzicht op digitaal gebied?

 • Zorg voor goede koppelingen met zowel de openbare apotheken in het praktijkgebied als met Apotheek Laurentiuskwartier, zodat terugkoppeling van medicatieleveringen via MEDREC (Edifact) plaatsvindt.
 • In MicroHIS, CGM en Promedico kunnen medicatieberichten van de apotheek via het LSP opgehaald worden.
  Voor MicroHIS:
  - Zorg voor de juiste instellingen in het scherm Onderhoud Praktijk.
  - Kijk bij de patiënt in het LSP dossier. Hier staan ook berichten onder 'niet mogelijk om in het dossier te verwerken'. Dit zijn wijzigings- of stopberichten die niet automatisch in de medicatiehistorie weggeschreven kunnen worden.
  - Door met de rechter muisknop te klikken op een dergelijk bericht kan de informatie zichtbaar gemaakt worden.
 • Gebruik het Zorgverlenersportal van het LZR. Hier staat het actuele medicatieoverzicht ook in! Met name na een opname is dit bijgewerkt.
 • En… vergeet ook niet om bij verwijzing van de patiënt een actueel medicatieoverzicht mee te sturen naar het ziekenhuis…

N.a.v. vragen die patiënten stelden, wil de poli Bloedafname u graag informeren dat patiënten vanaf 1 april ook zelf bij externe bloedafnamepunten in de regio, een afspraak kunnen maken via het patiëntenportaal.

 • in de MCC miLo app, sectie ‘Wie is wie?’ u de eigen gegevens up-to-date kunt houden via de oranje balk [Bewerk gegevens]
 • het smoelenboek (Wie is wie) het meest bekeken item in de miLo app is.