Nieuwsbrief MCC MiLo maart 2022

Specialisten LZR

Nieuw:
•    Anouk Hermkens, poliklinisch apotheker (per 1 februari)
•    Lisette van den Broek, chef de clinique Cardiologie (per 1 maart)
•    Mark de Wolf, radioloog (per 1 maart)

Vertrek:
•    Karin Hohmann, psychiater
•    Judith Stoffers, internist acute geneeskunde
•    Noortje Zelis, arts acute geneeskunde

Helaas zijn er afgelopen maand twee overlijdens van collegae te betreuren. Beiden hebben naast hun gedrevenheid als huisarts een grote bijdrage geleverd aan de samenwerking over hun vakgrenzen heen en veel betekend voor de regio tijdens de coronacrisis de voorbije jaren.

Pieter van der Heijden heeft als pleitbezorger voor goede spoedzorg de samenwerking met het Laurentius ziekenhuis opgezet, wat resulteerde in de Spoedpost. Als lid van het Corona Crisis Team heeft hij ook veel voor de coronazorg  betekend. We zijn hem dankbaar. Pieter overleed op 8 maart jl.

Daniëlle Laumen-Smits zette zich als kaderarts Palliatieve Zorg betrokken en gedreven in om de regionale palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen. In de werkgroep Advanced Care Planning werkte haar enthousiasme aanstekelijk. Tijdens de eerste coronagolf was haar Palliatief Corona Crisisteam er om collega’s en patiënten door die eerste zware en eenzame tijd te loodsen. We zijn haar dankbaar. Zij overleed op 19 maart jl. 
 
Wij wensen familie, vrienden en collega’s van Pieter en Daniëlle heel veel sterkte. 

Vanaf april ontvangt u regelmatig een kort bericht, waarin een medisch inhoudelijke vraag wordt gesteld door een vakgroep of door een nieuwe collega. Als u het goede antwoord aanklikt, krijgt u een korte toelichting op het antwoord, of, in het geval van de nieuwe collega, krijgt u deze collega te zien, met het juiste antwoord, en stelt hij/zij zich voor.
 
Nieuwsgierig?
De eerste vraag komt van de vakgroep Medische Microbiologie:
 
Een 20-jarige man presenteerde zich op de SEH wegens toenemende pijn van de rechterknie sinds 2 dagen. Er is was geen trauma aan vooraf gegaan. De patiënt was verder gezond en een actieve sportbeoefenaar.

Bij lichamelijk onderzoek werd een niet zieke man gezien. Temperatuur, pols, en bloeddruk normaal. De knie was rood, warm, en gezwollen met zwelling over de patella. Een viertal kleine crustae (2mm) waren zichtbaar. De gewrichtsspleet en de patella waren drukpijnlijk. Geen hydrops van het gewricht, geen dancing patella, en geen bewegingsbeperking. Leucocyten aantal (13.3 x 109/L) en CRP (140 mg/L) waren verhoogd.
De bursa werd geaspireerd en pus werd ingezonden voor kweek. De patiënt ging naar huis met p.o. antibiotica.
.
Welk antibioticum zou u geven?

  1. Amoxicilline-clavulaanzuur
  2. Flucloxacilline
  3. Clindamycine
  4. Doxycycline

Na een uitgebreide pilotfase wordt per 1 april 2022 de transmurale zorgbrug ziekenhuisbreed uitgerold binnen het LZR in samenwerking met de Zorggroep en Proteion.

De Transmurale Zorgbrug (TZB) combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere cliënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige, die de cliënt in het ziekenhuis bezoekt en vervolgens in de thuissituatie verder begeleidt, samen met de huisarts en mantelzorg. De zorg bestaat dus uit twee delen: het ziekenhuisdeel en het deel dat in de thuissituatie wordt uitgevoerd.  

De doelgroep van de Transmurale Zorgbrug bestaat uit acuut opgenomen kwetsbare ouderen (70-plussers) met een verhoogde kans op functieverlies, die minimaal 48 uur in het ziekenhuis verblijven en niet terminaal ziek zijn. De zorg die geleverd wordt binnen de Transmurale Zorgbrug bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Geriatrische screening: het geriatrieteam in het ziekenhuis doet een geriatrisch assessment en maakt een zorgbehandelplan
  2. Warme overdracht: De wijkverpleegkundige plant, zodra de vermoedelijke ontslagdatum bekend is, binnen 48 uur het intakebezoek in het ziekenhuis (het bezoek dient plaats te vinden vóór de vermoedelijke ontslagdatum van de cliënt). Bij dit intakebezoek zijn aanwezig de wijkverpleegkundige, de cliënt en diens mantelzorger en de afdelingsverpleegkundige. Mocht de mantelzorger niet aanwezig kunnen zijn bij het, binnen 48 uur geplande, intakebezoek, dan vindt de intake plaats zonder aanwezigheid van de mantelzorger.
  3. Huisbezoeken: binnen 2 dagen na ontslag bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt voor de eerste keer thuis. Daarna volgt nog een aantal huisbezoeken. De huisbezoeken staan in het teken van medicatieveiligheid, hulpmiddelen, sociale kaart en mantelzorgondersteuning.

Calprotectine screening voorafgaand aan 1e lijns diagnostiek colonoscopie


Graag maken wij u erop attent dat bij het aanvragen van een colonoscopie door de huisarts het In sommige gevallen van belang is om eerst een calprotectinetest aan te vragen. Hierdoor is verder belastend onderzoek voor de patiënt zoals een endoscopie meestal niet nodig. Door het toepassen van goedkoper screenend onderzoek kan bij deze patiëntengroep (duurder en minder patiëntvriendelijk) vervolgonderzoek worden voorkomen. Dit het geval bij:

  • patiënten < 40 jr, en
  • geen alarmsymptomen (bloedverlies, veranderd defecatiepatroon, ijzergebreksanemie)

Calprotectine is een eiwit dat vrijkomt bij ontstekingen in het darmkanaal. Deze test kan bij patiënten met darmklachten onderscheid maken tussen inflammatoire darmziekten (IBD; Crohn en colitis ulcerosa) en het prikkelbare darmsyndroom (IBS). Ook kan een ontsteking in de darm uitgesloten worden.
Zie voor de werkwijze de MCC MiLo app: werkafspraken -  MDL

Er een scholingsoverzicht van de regio in de MCC MiLo app staat? Wilt u zelf een scholing organiseren, dan kunt u op dit overzicht zien of de beoogde datum vrij is. Neem eens een kijkje en laat het ons weten als het beter kan, via info@mcc-milo.nl