Nieuwsbrief MCC MiLo juni 2022

Specialisten LZR

Nieuw per 1 juni:

- Martijn Hagen, chef de clinique Chirurgie

- Mandy Hobijn, chef de clinique Urologie

- Lejan Schultinge, internist-intensivist

Vertrek per 1 juni: 

- Patricia Eekers, neuroloog

- Ankie Reumkens, chef de clinique MDL

 

Berichtgeving vanuit het Kernteam Informatiebeveiliging en MICT van het Laurentius Ziekenhuis:

Het patiëntenportaal van het Laurentius Ziekenhuis is toegankelijk voor praktijkhouders en de door hen doorgegeven waarnemers. Om de privacy van onze patiënten te bewaken en de service aan de huisartsen te vergroten brengen we onderstaande procedure onder jullie aandacht:

 • Aanvragen toegang zorgverlenersportaal moet via de MCC MiLo app. Aanvragen voor toegang dienen altijd door de praktijkhouder te worden bevestigd (dit ter voorkoming van onbevoegde toegang tot praktijkpatiënten)
 • Wanneer er > 90 dagen niet is ingelogd in het portaal wordt dit geblokkeerd
 • Check bij waarneming tijdig of het account nog actief is
 • Een verzoek om een account te deblokkeren kan per e-mail naar hixbeheer@lzr.nl met CC aan de praktijkhouder worden gestuurd, vermeld je HiX inlognaam en UZI nummer in dit bericht (het UZI-nummer staat vermeld op de gebruikersovereenkomst, dit is NIET het pasnummer)
 • Verzoeken worden tijdens kantooruren behandeld.

Het LZR controleert jaarlijks de toegang tot het portaal. De praktijkhouder ontvangt van het LZR een overzicht met daarin alle actuele gebruikers die toegang hebben tot de praktijkpatiënten. De praktijkhouder dient deze te controleren daar waar nodig te actualiseren en retour te sturen.

Het 12-overleg is op 12 mei weer bij elkaar geweest. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de belangrijkste besproken punten:
 

 • Naar aanleiding van vragen vanuit gynaecologie worden er gezamenlijke afspraken gemaakt rondom het aanvragen van gynaecologische echo’s
 • Er wordt een roadmap gemaakt op het gebied van ICT-mogelijkheden bij samenwerkingsprojecten
 • Er is een conceptwerkwijze opgesteld voor regionale transmurale afspraken. Zodra het document definitief is vermelden wij dit in de nieuwsbrief en in de MCC MiLo app
 • Gewerkt wordt ook aan een afsprakennotitie rondom verwijzen/terugverwijzen, incl. berichtgeving volgens de HASP-richtlijn

 
Heeft u agendapunten voor het volgende overleg op 19 september a.s.? Of wilt u het volledige verslag ontvangen? Geef dit dan door aan ons via het mailadres: info@mcc-milo.nl 
 

 N.a.v. een TIM-melding waarbij een aanvraag voor een semenanalyse niet goed ging, zijn de afspraken over het aanvragen van semenonderzoek enigszins aangepast:
 
Semenonderzoek kan bij het klinisch chemisch laboratorium van het LZR worden aangevraagd met behulp van een aanvraagformulier en een speciaal afleverpotje. Deze kunt u voortaan als setje bestellen via de Meditta webshop.

Let op dat u geen oude formulieren meer in de praktijk heeft, klik hier om het nieuwe formulier te bekijken.

Let op de houdbaarheidsdatum van het potje.

 

Loes Mannessen stelt zich aan u voor, als u het goede antwoord weet op onderstaande vraag:

Casus:
Mevrouw Willemsen belt naar de huisartsenpraktijk. Ze wil graag een nieuwe verwijsbrief voor de specialist, aangezien ze ruim een jaar geleden voor het laatst op controle is geweest. De assistente kijkt in de laatste specialistenbrief en ziet daar in staan zo nodig controle bij recidief klachten.
 
Wat is de volgende stap?

 1. De assistente maakt de verwijzing naar de specialist namens de huisarts
 2. De assistente geeft de patiënt een afspraak op het spreekuur van de huisarts om de verwijzing te bespreken
 3. De assistente legt aan de patiënt uit dat een nieuwe verwijzing niet nodig is en adviseert contact op te nemen met de poli
 4. De assistente zet de patiënt als overleg in de agenda van de huisarts met verzoek om een nieuwe verwijzing te maken

 

Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: info@mcc-milo.nl