Nieuwsbrief MCC miLo juni 2021

  • Nieuw werkzaam in het LZR:
    - Kobra Waizy, ziekenhuisapotheker

Vanuit het antibiotic stewardship team (A-team) van het LZR vragen we aandacht voor Ambulante parenterale antimicrobiële therapie, in het Engels ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy’ (OPAT). Onderzoek heeft laten zien dat patiënten met ernstige infecties (o.a. prothese-infecties, endocarditis, osteomyelitis) of infecties met resistente bacteriën waarvoor geen orale opties voorhanden zijn, veilig behandeld kunnen worden in de thuissituatie. Door OPAT kunnen patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving verblijven, wat hun kwaliteit van leven ten goede komt. Bovendien is OPAT kostenbesparend. 
Momenteel wordt de procedure over het OPAT zorgproces binnen het LZR afgerond en zal dit regionaal gedeeld worden, zodat afspraken en communicatie tussen alle betrokken zorgverleners helder zijn. Er is nauwe samenwerking tussen de arts-microbioloog, hoofdbehandelaar, apotheker, de transferverpleegkundigen en de technisch thuiszorg teams. 

Voorwaarden:

  • Patiënt klinisch stabiel
  • Stabiliteit geneesmiddel in oplossing ≥ 24 uur voor levering door apotheek
    §  Alternatief: door thuiszorg zelf klaarmaken bij een korte houdbaarheid (bijv. amoxicilline-clavulaanzuur).
  • Capaciteit technisch thuiszorgteam
  • De regiebehandelaar is bekend bij de uitvoerende zorgorganisatie en bij de eigen huisarts van de patiënt

De zorg wordt niet overgedragen aan de huisarts. De verpleegkundige/verzorgende van de zorgorganisatie kan bij complicaties overleggen met de behandelend medisch specialist van de patiënt, of diens vervanger. 
Na ontslag verzorgen de ziekenhuisapotheek en de poliklinische apotheek de bereiding resp. levering van het voorgeschreven geneesmiddel tot de aangegeven stopdatum, dan wel tot nader order van de behandelaar. 

Veel voorkomende medicatie:
Benzylpenicilline, ceftazidim, flucloxacilline, meropenem en vancomycine. Ook niet-antibiotica zoals lisdiuretica en middelen die worden toegepast bij palliatieve pijnbestrijding/sedatie kunnen via infusie thuis door de apotheek geleverd worden.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande, kunt u contact opnemen met de dienstdoende (ziekenhuis)apotheker (tel. (0475-38) 3044/3250) of dienstdoende arts-microbioloog.

De afdeling pathologie implementeert een nieuw LMS (laboratorium managementsysteem). Het systeem LMS 5 gaat live op maandag 5 juli 2021. Dit betekent voor de huisarts dat orders geplaatst op vrijdag 2 juli en maandag 5 juli vertraging kunnen oplopen. Ook wordt in het weekend voorafgaande en maandag 5 juli de koppeling met de huisartsen nogmaals getest. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de pathologie T (0475) 38 2517.

De landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek beschrijft afspraken tussen huisartsen en radiologen over de inzet van aanvullende beeldvormende diagnostiek. Het doel van de LESA is doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek; door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkomen. Er is een podcast beschikbaar over de LESA: https://open.spotify.com/episode/5Vos9E6pRCYs3n6AXkPCV1?si=x7VZSltBRUy1mbawN3_Wzg  

De volledige LESA is te raadplegen via de NHG richtlijnenwebsite en de NVVR website. 

In de april-editie van onze nieuwsbrief waren de mogelijkheden voor controle en actualisatie van het medicatieoverzicht op digitaal gebied vermeld. Hierbij werd aangegeven hoe in MicroHIS, CGM en Promedico medicatieberichten van de apotheek via het LSP kunnen worden opgehaald. Voor de volledigheid: in Tetrahis is dit helaas (nog) niet mogelijk. 

Samen gebruiken we de MCC miLo-app!