Nieuwsbrief MCC miLo juli 2021

Nieuw werkzaam in de regio per 1 juli 2021

Huisarts: 

  • Joke Meuwissen, Huisartsenpraktijk 't Thaal (Pey-Echt)
     

Specialisten: 

  • Lai Nguyen, radioloog
  • Marjolein Ketels, chef de clinique Neurologie
  • Andrzej Piatkowski, plastisch chirurg
  • Jeroen Ponten, chef de clinique Chirurgie (werkzaam gedurende zomermaanden)​​​​ 

Tijdens de scholing van 20 april jl. zijn jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen van de meekijkconsulten in onze regio. Er is toen de verwachting uitgesproken dat we op korte termijn zouden kunnen gaan starten met het inzetten van dit product.
Echter doordat er nog geen overeenstemming is bereikt over de financiering moeten wij mededelen dat de ziekenhuisbrede uitrol van het meekijkconsult momenteel on-hold staat. Wij houden u op de hoogte.

Naar aanleiding van verzoeken van zowel de longartsen van het LZR, als het expertteam Meditta, is er een regionale werkgroep met longartsen, expertteam en huisartsen gestart met als doel de kwaliteit en de samenwerking rondom de regionale longzorg te verbeteren. Landelijke ontwikkelingen zoals o.a. het zorgpad Longaanval van de LAN en de herziene NHG standaard Astma worden hierin meegenomen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Voor meer informatie, mail ons: info@mcc-milo.nl

Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt. Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar maken van je vragen. Een vertrouwelijk gesprek kan opluchten, helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, of perspectief bieden om verder te kunnen. Deze gesprekken zijn kosteloos. Heeft een cliënt behoefte aan een gesprek neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@cvlmidden-limburg.nl 

  • Alle MCC nieuwsbrieven ook terug te lezen zijn op de site.  

Samen gebruiken we de MCC miLo-app!