Nieuwsbrief MCC MiLo januari 2022

Vertrek per 1 januari 2022
 • PFM van der Heyden (pensioen) in huisartsenpraktijk 't Raadhuis Maasniel;

Nieuw per 1 januari 2022
 • BEH van der Heyden in huisartsenpraktijk 't Raadhuis Maasniel

Specialisten LZR:

Vertrek per 1 januari 2022

 • Vera Vandoninck, uroloog
 • Bert Goud, psychiater
 • Marlies Lie, psychiater

Nieuw per januari 2022

 • Prisca Theunissen, chef de clinique Pathologie
 • Tessa van Ginkel, chef de clinique Urologie.

Sinds december jl. is toegang tot het zorgverlenersportaal van het Laurentius ziekenhuis alleen nog mogelijk met een geldige UZI-pas. Als het u niet lukt om in te loggen kunnen daar 2 redenen voor zijn:

 • Uw UZI nummer is nog niet bekend in het ziekenhuis à u kunt toegang krijgen door een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u in de MCC MiLo app, onder het kopje Werkafspraken, ‘algemeen’. Dit formulier kunt u direct via de app invullen en insturen
 • De actuele software die nodig is, is nog niet geïnstalleerd, zie bijgaande handleiding om dit alsnog te doen

Bij vragen kunt u contact opnemen met MCC MiLo via info@mcc-milo.nl, of direct met functioneel beheer HIX van het ziekenhuis via hixbeheer@lzr.nl of via de telefooncentrale van het LZR.

N.a.v. bespreking tijdens de ALV van de HaCo MiLo is met een werkgroep van huisartsen (EKC’n) en klinisch chemici van het LZR besproken hoe het DTO in de regio nieuw leven kan worden ingeblazen. Er is gekozen voor een eigentijdse werkwijze, die het voor zowel medisch specialisten als huisartsen mogelijk maakt om efficiënt gezamenlijk het DTO te doen:

 • het DTO wordt niet meer per (toets)groep georganiseerd, waarbij de docent de toetsgroep bezoekt. In plaats daarvan krijgen huisartsen de mogelijkheid zich als toetsgroep, of individueel vooraf in te schrijven voor DTObijeenkomsten
 • de bijeenkomst is waar mogelijk fysiek, en anders digitaal
 • het programma is deels plenair (casuïstiekbespreking en achtergrondinformatie) en deels in kleine (toets)groepen (bespreking spiegelcijfers)
 • u ontvangt vooraf feedbackcijfers
 • er zijn 2 bijeenkomsten per jaar waarvoor u kunt inschrijven
 • het DTO ‘nieuwe stijl’ is net als voorheen geaccrediteerd

In het voorjaar van 2022 starten we hiermee, u ontvangt hierover nog bericht. We onderzoeken de mogelijkheid van uitrol naar andere vakgebieden.

 

We zijn met een werkgroep gestart met het opstellen van een regionaal jaaroverzicht van alle scholingsactiviteiten. Het doel is om meer overzicht te krijgen voor zowel zorgverleners als de organiserende partijen (het voorkomen van dubbelingen e.d.), en om aan te sluiten bij de thema’s die in de regio spelen (speerpunten, nieuwe (samenwerkings)projecten, e.d.). Door gezamenlijk op te trekken ontstaat een kruisbestuiving. Aan de werkgroep nemen deel de WDH, Meditta Spirit, de Avonden, de DTO commissie, de PAM (t.b.v. accreditatie) en de HaCo MiLo.

Het actuele jaaroverzicht is vanaf nu voor iedereen beschikbaar via de website en vanaf 7 februari via de MCC MiLo app. Wilt u zelf een scholing organiseren, dan kunt u op dit overzicht zien of de beoogde datum vrij is. Neem eens een kijkje en laat het ons weten als het beter kan, via info@mcc-milo.nl . Ook uw vragen kunt u via dit emailadres stellen.

 

Deze transmurale richtlijn complexe wondzorg heeft het doel de zorgprofessionals in regio Midden-Limburg oost handvatten te geven voor een uniforme uitvoering van wondzorg volgens evidence based richtlijnen. Deze richtlijn bevat naast algemene informatie over wondbehandeling ook specifieke richtlijnen voor verschillende diagnosegroepen en een transmuraal wondbehandelplan.
Hierdoor wordt de kwaliteit van de wondzorg regionaal maximaal geleverd, waarbij de kosten verlagen, doorlooptijden verkort worden en de kwaliteit van leven van cliënten/patiënten verbetert. Daarnaast wordt de juiste zorg op de juiste plek geleverd, zoveel mogelijk thuis waar de cliënt woont en zo min mogelijk, tenzij noodzakelijk, in het ziekenhuis.

Om het makkelijk werkbaar te maken zullen er in de 1e week van februari zakkaartjes met het nieuwe wondbehandelplan aan de betrokkenen aangeleverd worden.

De RTA vindt u vanaf 1 februari in de MCC MiLo app, onder werkafspraken à chirurgie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jolande Bult (jolandebult@meditta.nl) of Bert Harms (bertharms@meditta.nl )

 

Namens cardiologie het vriendelijke verzoek om bij een verwijzing het onderzoek dat elders is verricht, zoals Holteronderzoek (met ECG’s), mee te sturen als bijlage. Dit voorkomt telefoontjes vanuit de polikliniek, en dubbeldiagnostiek

Er blijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de beschikbaarheid van de digitale consultatie van de internist-nefroloog via ZorgDomein. Deze consultatievorm blijft ook in 2022 voor u beschikbaar. U vindt de afspraken en aanvraagcriteria in de MCC MiLo app, onder Interne geneeskunde