Nieuwsbrief MCC MiLo februari 2022

Specialisten LZR

Vertrek::
- Guido Houtmeyers , MDL arts (per 1 januari))
- Marjolein Ketels, chef de clinique Neurologie (per 1 januari)
- Rutger Schols, plastisch chirurg (per 1 januari)
- Bart Driesen, chef de clinique Cardiologie (per 15 februari)

Sabbatical:
- Eric de Goede, MDL arts, wordt tot 31 - 5- 2022 waargenomen door Ankie Reumkens

Nieuw:
- John Sawor, plastisch chirurg (per 1 januari)
- Pieter Kubben, neurochirurg (per 1 februari)

Alle overleglijnen van huisartsen en medisch specialisten zijn te vinden in de MCC MiLo app; zo is snel en rechtstreeks telefonisch contact mogelijk. Op het intranet van LZR is de actuele lijst ook toegevoegd, en de telefooncentrale LZR beschikt over deze gegevens.
Omdat de MCC MiLo app de bron is voor deze overzichten, vragen wij u om uw eigen gegevens actueel te houden. Dit kan in de app via de oranje balk die getoond wordt bij uw naam. Klopt er iets niet, of heeft u een vraag, neem gerust contact op: info@mcc-milo.nl

Waar ACP een misschien onduidelijk containerbegrip lijkt binnen palliatieve en geriatrische zorg, is een TRANSMURAAL multidisciplinaire projectgroep sinds najaar 2021 bezig met het vormgeven van concrete  werkafspraken voor palliatieve zorg binnen de 1e en 2e lijn. Uniek is de enthousiaste aanpak van de vakgroepen longgeneeskunde, cardiologie, geriatrie, interne met de input van SEH verpleegkundige, huisartsen en thuiszorg. 

Hoe reist de patiënt efficiënt tussen alle medische stations en thuis? Er wordt concreet gewerkt aan 4 knelpunten: markeren van palliatieve fase, onderlinge taakverdeling aan bed, patiëntenoverdracht van up to date informatie en palliatieve  spoedzorg. Doel is om in de regio Midden Limburg uniforme werkafspraken en samen-zorg te ontwikkelen waardoor er verbetering komt in de continuïteit van palliatieve zorg voor de patiënt: thuis, in ANW uren en tijdens ziekenhuisopname. 

Weet dat er veel palliatieve informatie te halen is bij het wekelijkse MDO van het palliatieve team in het ziekenhuis en de kaderhuisarts palliatieve zorg. Namens de projectgroep, Danielle Laumen.

Sinds een aantal jaren is het als zorgverlener mogelijk om een transmurale incidentmelding (TIM) te doen. Bij een TIM kunt u denken aan een (bijna-)incident dat betrekking heeft op de medische zorg, of op bijvoorbeeld de samenwerking of gegevensuitwisseling. Het melden van een TIM maakt inzichtelijk waar nog aandacht aan moet worden besteed. De leden van de TIM commissie (2 medisch specialisten, 2 huisartsen, een kwaliteitsadviseur, de regiomanager Meditta en de coördinator MCC MiLo) nemen elke TIM in behandeling, en koppelen daar verbeteracties aan. De afgelopen tijd is gewerkt aan een beter afhandelingsproces waardoor de melder en andere betrokkenen sneller en beter geïnformeerd worden. Daarnaast is het meldformulier vereenvoudigd t.o.v. de eerdere versie. 

Binnen het LZR kan een transmurale melding gemaakt worden via het Veilig Incident Melden formulier.

Voor zorgverleners buiten het ziekenhuis is een eigen TIM formulier beschikbaar via de MCC MiLo app. Het formulier kan in de app meteen worden ingevuld en verstuurd.
Zie de MCC MiLo app: Werkafspraken -->  Transmurale VIM.
 
Loopt er iets niet goed in de onderlinge samenwerking?
Meldt het dan laagdrempelig, zodat we samen kunnen verbeteren.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de TIM-cie, via info@mcc-milo.nl .

Een handig en snel bereikbaar hulpmiddel om zorg in de omgeving van de patiënt te vinden. Dat is ZorgVinder, een nieuw te ontwikkelen tool in de werkafspraken-app en op de website van MCC MiLo en MCC Omnes. Beide MCC’s hebben samen met Meditta (programmanagement GGZ) de krachten gebundeld om de bestaande ‘sociale kaarten’ voor huisartsen en POH-ers GGZ in het gehele Meditta-verzorgingsgebied te verbeteren. Onder de (nog voorlopige*) naam ZorgVinder worden ze geheel gedigitaliseerd en voorzien van handige selectiefilters. De basis is een gezamenlijke database, die maakt dat er ook buiten de eigen regio zorgverleners kunnen worden gevonden.

Op dit moment wordt de reeds bekende informatie bij de regionale GGZ-zorgverleners getoetst op actualiteit en aangevuld. De uiteindelijk opgenomen zorgverleners kunnen met een account hun informatie eenvoudig zelf actualiseren en verder aanvullen. Dat zorgt ervoor dat de informatie sneller up-to-date is en dat maakt ZorgVinder tot een betrouwbare partner bij het vinden van zorg.
Streven is ZorgVinder vanaf het 2e kwartaal beschikbaar te stellen.
In een volgende fase wordt ZorgVinder naar behoefte van de huisartsen en POH-ers uitgebreid met zorgleveranciers van andere disciplines. Ook wordt verdere samenwerking onderzocht met de andere regio’s in Limburg.
 
* Heeft u een nòg betere of originelere naam voor ZorgVinder? Deel deze met de werkgroep. Voor de bedenker van de winnende naam is er een fles goede wijn.

Bij een verdenking op liesbreuk is een echo niet geïndiceerd: bij een duidelijke anamnese is er al een operatie-indicatie. Een negatieve echo sluit een liesbreuk niet uit. Om kosten te besparen, evenals stress voor het kind, wordt de huisartsen gevraagd bij verdenking van liesbreuk geen echo aan te vragen.

De informatie over samenwerking in de MCC nieuwsbrief en in de app, is ook relevant voor praktijkondersteuners (POH) in de huisartsenpraktijken. Wij kennen echter lang niet alle POH’s. Wellicht kunt u als huisarts uw POH attenderen op deze communicatiemiddelen. In de MCC MiLo app zijn de nieuwsbrief en de werkafspraken voor POH toegankelijk.  Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via info@mcc-milo.nl.

  • De contactgegevens van openbare apothekers nu ook vermeld worden in de MCC MiLo app?
  • De MCC MiLo app gratis te downloaden is? Voor bepaalde functies heeft u een eigen account nodig.