Nieuwsbrief MCC MiLo april 2022

Specialisten LZR
Nieuw per 1 april:
•    Elena Warmerdam, ziekenhuisapotheker
•    Simone Awater, chef de clinique Interne Geneeskunde

Vertrek per 1 april:
•    Ronald van Schelven, internist-endocrinoloog
•    Anisa Hana, intensivist
•    Marcel de Bruin, uroloog (met pensioen)

Specialisten ouderengeneeskunde
Nieuw per maart:
•    Kim Maessen, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Roermond

Wilt u nader kennismaken met Sarah Coene? Geef dan het juiste antwoord op onderstaande vraag:

Mw. Janssen 76, bekend met diabetes, AF, pacemaker, aorta bioklep, anemie en een eGFR van 28 zonder albuminurie. Tensie 147/80 en HbA1c 50.
Ze gebruikt Metformine 500mg 2d1t, verapamil 120mg 1d1t, apixaban 2,5mg 2d1t, Lisinopril 10mg 1d1t, Monocedocard 50 mga 1d1t, ezetimibe/simvastatine 10/40 1d1t, pantoprazol 20mg 2d1t, nortriptyline 10mg 1d1t. 

Ze belt de assistente met buikgriepklachten. Sinds 2 dagen diarree zonder bloedbijmenging en braken zonder koorts. Ze krijgt zelfzorgadvies en komt in uw agenda te staan voor fiat m.b.t. het advies (3d 10mg metoclopramide en ORS en zelfzorgadviezen van thuisarts.nl).

Welke medicatie advies wil je nog toevoegen?
a. I.h.k.v. haar nierfunctie moet Metformine verlaagd worden naar 500mg 1d1t, en lisinopril naar 2,5-5mg (titreren op geleide van de bloeddruk)
b. i.v.m risico op dehydratie en verdere achteruitgang van de nierfunctie als gevolg van de  gastro-enteritis moeten de metformine en lisinopril gestopt worden tot haar diarree over is.
c. De metoclopramide tegen het braken moet gehalveerd worden in het kader van haar nierfunctie
d. Alle bovenstaande adviezen
e. Geen van bovenstaande adviezen

Wij vragen uw aandacht voor de afspraken rondom spoed / insturen:

  • Bij spoed overdag: telefonisch overleg met de betreffende medisch specialist
  • Bij spoed in de ANW uren: telefonisch overleg met de SEH arts

Na overleg moet nog steeds een ZorgDomein brief worden gestuurd; dit wordt soms vergeten

In 2020 is het zorgpad Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) geïntroduceerd en geïmplementeerd in de MiLo regio, i.s.m. de vaatchirurgen van het Laurentius ziekenhuis en Meditta. Aanleiding was het landelijk verbetersignalement, waaruit bleek dat de diagnostiek binnen de huisartsenpraktijk onvoldoende betrouwbaar is, en de behandeling van PAV in de 1e lijn onvoldoende is (12).
 
Het zorgpad ondersteunt de huisarts bij de diagnostiek en behandeling van PAV:

  1. In het vaatlab LZR kan een enkel-arm-index met inspanningstest als 1e lijns diagnostiek worden aangevraagd
  2. Er is een overzichtelijk stappenplan voor de behandeling van patiënten met Fontaine 1-2 binnen de 1e lijn, met contactgegevens; denk aan medicamenteuze behandeling (secundaire preventie), gesuperviseerde looptherapie (GLT) en CVRM.

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor dit zorgpad.
Uit de evaluatie blijkt dat de 1e lijns diagnostiek bij vermoeden PAV steeds vaker wordt gebruikt, maar dat voor behandeling van PAV (ongeacht de fontaine stadium) een patiënt verwezen wordt naar de vaatchirurg.
 
U vindt het zorgpad in de MCC MiLo app:
Werkafspraken Chirurgie: Zorgpad PAV eerste lijn, en Eerstelijns diagnostiek PAV.
De 1e lijns diagnostiek kunt u eenvoudig aanvragen via ZorgDomein, onder functieonderzoek. De uitslag ontvangt u < 24 uur.
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Abdelkader Bennaghmouch of Marion Cremers (expertteam CVRM).

Sinds enige tijd kijken nog maar 4 laboratoria in Nederland uitstrijkjes na voor het BVO (bij het LZR niet meer). Geregeld komt het voor dat patiënten een afspraak bij de gynaecologen hebben (voor iets anders) en net een oproep hebben gekregen voor een uitstrijkje i.h.k.v. het BVO. (volgens patiënten) geven huisartsen dan vaak het advies om het uitstrijkje dan maar meteen bij de gynaecoloog te laten afnemen. Dit kan echter niet, voor het BVO is een aparte financiering.

Het enige dat mogelijk is, is een uitstrijkje afnemen en patiënte met het potje en de formulieren van het BVO terugverwijzen naar de huisarts, met verwarring bij patiënte en huisarts als gevolg. Of er kan een ‘gewoon’ uitstrijkje worden afgenomen en naar het laboratorium worden gestuurd (zonder medische indicatie). Dit maakt echter de kosten voor het ziekenhuis en daarmee uiteindelijk de hele zorg duurder.

Als het u niet lukt om in te loggen:
Ga naar het  ‘Wie is wie’ tabblad in de app, en log op die plek opnieuw in. Bent u het wachtwoord vergeten, klik dan op nieuw wachtwoord aanvragen. Let op: gebruik het juiste mailadres.
In de MiLo app staat een tabblad ‘Instellingen’ (bij Iphone meest rechts, bij Android meest onder):daar inloggen gaat niet goed! Dit betreft helaas een fout in het systeem.
 
Als de nieuwste versie van de app niet is geïnstalleerd (check of de jaarkalender scholingen bij uw tabbladen staat):

  • Bij Android: ga naar ‘instellingen’ , software update, updates automatisch downloaden aan zetten
  • Bij Iphone: ga naar instellingen (tandwiel icoontje), ga naar kopje ‘algemeen’ , software update ‘aan’ zetten.


Lukt het niet, neem dan even contact met ons op.