Aanmeld formulier

Aanvraag voor logische toegang tot systemen / applicaties van het Laurentius Ziekenhuis Roermond voor huis- en instellingsartsen, praktijkondersteuners, verloskundigen, apothekers e.d.

Gegevens aanvrager

Achternaam (Geboortenaam + evt. partner) *

Voorletter(s) *

Eerste voornaam voluit *

Functie / rol *

Email-adres *

Tel. 06-nummer

Werkzaam voor *

Adres *

Postcode en plaats *

Opmerking

Gegevens bevoegd en verantwoordelijk vertegenwoordiger

Naam *

Functie / rol *

Afdeling

Toegang tot volgende systemen / applicaties /zorgverlenersportaal

AD-Windows *

EPD (HiX van ChipSoft) *

Zorgverlenersportaal *

Toegang voor de duur van

Vanaf datum: *

Tot einddatum: *

Zorgverlener gegevens

Persoonlijk BIG-nummer

Persoonlijk AGB-nummer

AGB-nummer instelling

Nummer UZI pas *

LZR account in het verleden gehad?

Account gehad *

Opmerkingen

Dank voor het invullen