Nieuwsbrief MCC miLo januari 2021

Na meer dan 5 jaar aan de weg timmeren zijn we sinds 1 december jl. gestart als Medisch Coördinerend Centrum (MCC) MiLo. In de Uitvluchten bleek er veel behoefte te zijn aan een organisatie die de verbinding gaat vormen tussen eerste en tweede lijn, muren gaat slechten en afspraken gaat bundelen en nieuwe afspraken gaat maken, en de onderlinge communicatie gaat optimaliseren. We zijn er erg trots op dat het MCC MiLo nu van start gaat! Het MCC wordt gezamenlijk gefinancierd door het Laurentius ziekenhuis en de huisartsenorganisaties HaCo MiLo /Meditta, waarmee de neutrale positie die we innemen in de samenwerking wordt onderschreven.

Voor degenen die ons nog niet kennen, ‘wij’ zijn Siska Boorsma, internist Laurentius ziekenhuis en Sarah Coene, huisarts in Horn, verbindingsofficieren,  Hennie van Bavel, algemeen coördinator en Carmen Knubben, bestuurssecretaresse. Samen gaan we het MCC vormgeven, met als doel de samenwerking te optimaliseren.

Vanaf nu hebben we een eigen maandelijkse nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van nieuws dat voor de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn van belang is. De komende tijd komen we kennismaken en horen we graag wat we voor u kunnen betekenen. Heeft u in de tussentijd vragen, of wilt u in gesprek, dan kunt u een bericht sturen naar: info@mcc-milo.nl, of naar hennievanbavel@mcc-milo.nl

Per 1 november jl. kan de huisarts bij de nefrologen van het Laurentius ziekenhuis een digitale consultatie aanvragen, het zogenaamde meekijkconsult. Dit consult is bedoeld om advies te vragen bij nieuwe patiënten (nog niet in behandeling bij de nefroloog), of bij bekende patiënten met een nieuwe klacht. Het meekijkconsult is bedoeld om laagcomplexe verwijzingen te voorkomen.
 

Bij de volgende patiënten kunt een meekijkconsult overwegen:

  • Patiënten met een mild of matig verhoogd risico (volgens de NHG standaard CNS)
  • Patiënten met een sterk verhoogd risico waarbij een bezoek aan de specialist minder wenselijk is, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen, een beperkte levensverwachting of uitgebreide comorbiditeit
  • Stijging albuminerie ondanks adequate behandeling bloeddruk
  • Therapieresistente hypertensie
  • Aanwijzingen voor metabole complicaties

 

Hoe werkt het?

In ZorgDomein vindt u het meekijkconsult via: Interne geneeskunde nefrologische aandoeningen. Ter voorbereiding wordt gevraagd uitslagen van labonderzoek  mee te sturen. U ontvangt binnen 3 werkdagen per Edifact een antwoord van de nefroloog.

Het consult gaat niet af van het eigen risico van de patiënt.

Meer details over het meekijkconsult nefrologie kunt u in de MiLo app vinden. Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via info@mcc-milo.nl

Alle vakgroepen hebben inmiddels onderzocht hoe het meekijkconsult voor hun specialisme kan worden ingericht. Het streven is om op korte termijn het meekijkconsult ziekenhuisbreed te implementeren, om zo de zorg daar waar het kan, in de eerstelijn te houden. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: info@mcc-milo.nl