Nieuwsbrief MCC MiLo december 2021

Vertrek per 1 januari 2022:

  • A. Schilderman in Huisartsenpraktijk Linne 
  • R. Korthals uit Koningsbosch

Nieuw per 1 januari 2022: 

  • M.J.J. Martens als opvolger van A. Schilderman in Huisartsenpraktijk Linne
  • L. Mannessen in Huisartsenpraktijk Herkenbosch
     

Specialisten Ouderengeneeskunde: 

  • Per 1 december is Nico Booij uit dienst van Proteion 

Specialisten LZR:

  • Per 1 december is Ankie Reumkens begonnen als chef de clinique MDL

In januari 2022 start het eerstelijns zorgpad oogheelkunde, met als doel het vergemakkelijken van de oogheelkundige zorg in de 1e lijn en het verkorten van de wachttijden bij de oogartsen. Als huisarts kunt u patiënten met niet-urgente oogklachten verwijzen naar dit zorgpad binnen het Meditta Medisch Centrum in Echt. De patiënt wordt gezien door een optometrist, die een optometrische diagnose en een behandel- of verwijsadvies geeft. Op deze wijze zal de patiënt niet onnodig verwezen worden naar de oogarts, waarbij de oogarts zich kan richten op de complexere oogheelkundige zorgverlening. U ontvangt van Meditta een uitgebreide informatiebrief hierover. 

Het zorgpad kunt u vinden in de MCC MiLo app, onder Oogheelkunde.

Uit onderzoek blijkt dat sommige patiënten met een verminderd afweersysteem geen antistoffen tegen COVID-19 aanmaken en dat de ziekte hierdoor ernstiger kan verlopen, ondanks volledige vaccinatie. Een ernstiger beloop kan ook worden verwacht bij hoog risico patiënten die niet zijn gevaccineerd.


Beide patiëntengroepen kunnen als zij besmet worden met het SARS CoV 2 virus in aanmerking komen voor  een behandeling met REGEN-CoV. Dit zijn monoklonale antistoffen en bestaat uit casirivimab en imdevimab.  De antistoffen zorgen ervoor dat het COVID-19 virus de menselijke cel minder goed kan binnendringen. De monoklonale antistoffen moeten bij niet opgenomen patiënten bij voorkeur binnen 7 dagen na de eerste ziektedag worden gegeven. De patiënten die een Covid 19 infectie krijgen zullen zich vaak als eerste bij jullie melden. Lees hier verder....

Huisartsen kunnen bij vragen voor of over eventuele opname voor GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg) vanuit de thuissituatie, voortaan direct contact opnemen met de Specialisten Ouderengeneeskunde van Proteion en de Zorggroep. 
Voor telefoonnummers, zie het stroomschema in de MCC MiLo app, of op de website.
 

Eerder hebben wij u bericht dat er voor toegang tot het zorgverlenersportaal een gebruikersovereenkomst moet worden aangevraagd bij het LZR. Dit kan voor zowel huisarts als waarnemer, HIDHA, AIOS, POH-S en VS. 
Vanaf 1 december kan dit rechtstreeks via de MCC MiLo app; het formulier kan nu direct vanuit de app worden ingevuld en verstuurd. U vindt het formulier onder: Werkafspraken - ‘algemeen’.
 

Vanaf 28 december 2021 sluit onze apotheek aan de Willem II singel. Klanten kunnen voortaan terecht bij BENU Apotheek Donderberg, Kasteel Hornstraat 51, Roermond. De apotheek is geopend van maandag tot vrijdag van 08.30 uur - 17.30 uur.

Wij hevelen alle klantgegevens over. Wilt u na 27 december 2021 uw administratie hierop aanpassen? Wij sturen onze klanten een brief over de wijziging. Wij willen u hartelijk danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar clemenshaan@benuapotheek.nl of bel 0475-317851.
Met vriendelijke groet, H. Das, apotheker, en assistenten van BENU Apotheek Clemens-Haan
 

Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: info@mcc-milo.nl